Методичні матеріали

Методичні рекомендації працівників НМЦ ПССОЧО

 1.  Антоненко О.М. Формування психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів / О.М.Антоненко. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2011. – 54 с.
 2.  Антоненко О.М. Організація роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу/ О.М.Антоненко. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2013. – 67 с.
 3. Упорядник Антоненко О.М. Робота практичного психолога з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів/ О.М.Антоненко. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2017.
 4. Грищенко І.В. Методичні рекомендації щодо впровадження гендерних підходів в освітній процес/ І.В.Грищенко. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2011. – 66 с.
 5. Грищенко І.В. Методичні рекомендації щодо оформлення та функціонування сенсорних кімнат/І.В.Грищенко. - Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2011. – 58 с.
 6. Грищенко І.В. Методичні рекомендації щодо попередження, виявлення і подолання випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми/І.В.Грищенко. - Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2012. – 76 с.
 7. Грищенко І.В. Методи діяльності практичного психолога ЗНЗ щодо адаптації учнів 5 класів до нових умов навчання/І.В.Грищенко. - Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2015. - 56 с.
 8. Грищенко І.В. Психологічна ресурсність як чинник особистісного саморозвитку/ І.В.Грищенко. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2017. – 44 с.
 9. Психологічнапросвіта учнівської молоді щодо формування навичок збереження репродуктивногоздоров’я (здосвіду роботи працівників психологічної служби закладів освіти Чернігівськоїобласті) / упорядник – І.В. Грищенко. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2020. – 68 с.
 10. Дрозд О.М.Психологічний супровід процесу адаптації першокласників в умовах формування Нової української школи/О.М.Дрозд. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2020.
 11.   Дрозд О.М. Особливості партнерської взаємодії практичного психолога з педагогами початкової ланки в умовах Нової української школи/О.М.Дрозд. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2021. – 38 с.
 12. Забаровська С.М. Організація роботи зі збереження психологічного благополуччя практичного психолога / С.М.Забаровська. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2013. – 62 с.
 13. Забаровська С.М. Попередження професійної деформації педагогічних працівників /С.М.Забаровська. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – 26 с. 
 14.  Забаровська С.М. Психологічна діагностика індивідуально-психологічних особливостей особистості вчителя та міжособистісних стосунків у педагогічному колективі / С.М.Забаровська. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – 94 с.
 15. Забаровська С.М. Застосування метафоричних асоціативних карток “Казкові герої” у роботі практичного психолога / С.М.Забаровська. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2015. – 38 с.
 16. Система психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах спеціального навчального закладу: Методичний посібник / Упоряд. І.М.Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2011. – 78 с.
 17. Лісовецька І.М. Науково-методичні аспекти впровадження аксіологічного тренінгу „Шлях до себе” / І.М.Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2011. – 98 с.
 18. Збірник корекційно-розвивальних програм щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у спеціальних класах та класах з інклюзивною формою навчання. З досвіду роботи практичних психологів і соціальних педагогів / Упоряд. І.М.Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2013. – 90 с.
 19. Лісовецька І.М. Робота практичного психолога з молодшими школярами, які мають затримку психічного розвитку/ І.М.Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – 60 с.
 20. Організація та проведення психолого-педагогічного консиліуму в навчальному закладі. Методичні рекомендації / Упоряд. І.М.Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – 30с.
 21.  Психологічний супровід першокласника в період адаптації до школи / І.М.Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – 62 с.
 22. Лісовецька І.М. Психологічна допомога дорослим і дітям у кризовому стані: теоретичний та практичний аспекти / І.М.Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2015. – 60 с.
 23.  Лісовецька І.М. Психологічна допомога дітям, які постраждали внаслідок конфлікту на Сході України / І.М.Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2017. – 60 с.
 24. Формування безпечного освітнього середовища/ І.М. Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д. Ушинського, 2019. – 44 с.
 25. Третиннікова Л.А. Нормативно-правове забезпечення соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу/ Л.А.Третиннікова. – Чернігів, 2009. – 40 с.
 26.  Організація роботи з дітьми з девіантною поведінкою в закладах освіти через проведення корекційної роботи / Упоряд. Л.А. Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2013. – 86с.
 27.  Третиннікова, Л. Комплект робочої документації соціального педагога ЗНЗ / Л. Третиннікова. - С.3-8.
 28. Третиннікова Л.А. Забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах освіти інтернатного типу / Л.А.Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2013. – 50 с.
 29. Третиннікова Л.А. Організація роботи з дітьми, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах, у навчальних закладах / Л.А.Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – 25 с.
 30.  Третиннікова Л.А. Організаційно-методичні засади просвітницької роботи соціального педагога з педагогічним колективом / Л.А. Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2015. – 36 с.
 31.  Третиннікова Л.А. Організаційно-методичні засади соціально-педагогічного супроводу дітей, які мають статус внутрішньо переміщеної особи / Л.А. Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2015. – 36 с.
 32.  Профілактика булінгу у літньому таборі: інтерактивні форми роботи / упорядники – Бубра Ю.В., Дрозд О.М, Лісовецька І.М., Третиннікова Л.А., Чернігів. – 2019. – 66 с.)

Публікації:
 1. О. Антоненко, І. Лісовецька, Л.Третиннікова «Організація роботи працівників психологічної служби системи освіти щодо безпеки дітей у цифровому середовищі, попередження суїцидальної поведінки, кібербулінгу» // Науково-методичний журнал Педагогічні обрії, 2021, № 4. С. 39-42.
 2.  Грищенко І.В. Особливості гендерних установок виховательок дошкільних навчальних закладів// Педагогічні обрії. – 2011. – №3.
 3. Грищенко І.В. Профілактика проявів насильства щодо дітей у сім'ї та освітньому закладі // Педагогічні обрії. – 2015. - № 5 (83). – С. 63-67.
 4. Грищенко І.В. Шкільна дезадаптація у дітей молодшого підліткового віку //Шкільному психологу. Усе для роботи.- 2016. -№4 (88). - С.8-11.
 5. Грищенко І.В. Формування компонентів гендерної соціалізації школярів //Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2016. -№6 (90). - С.25-37.
 6. Грищенко І.В. Гендерна соціалізація школярів//Психолог. - 2016.-С.15-24. 
 7. Грищенко І.В. Програма тренінгу «Активізація внутрішніх ресурсів» для учнів 5 класів//Психолог.- 2017.- № 23-24 (623-624). - С.33-39.
 8. Грищенко І.В.Активізація внутрішніх ресурсів у підлітків//Шкільному психологу. Усе для роботи.- 2018. - №1 (109). - С.17-25.
 9. Грищенко І.В. Життєві установки як фактор самореалізації особистості//Шкільному психологу.Усе для роботи. - 2020. -№01 (133). - с. 7-14.
 10.  Грищенко І.В. Психологичні консультації учасників освітнього процесу (з досвіду роботи практичного психолога Чистенко І.Г.) //Педагогічні обрії.-2019.-№ 6 (108). – с. 74-77.
 11. Грищенко І.В. Прояви та профілактика невротичних станів у дітей молодшого шкільного віку / Психологічні аспекти невротизації дитини / Чернігів: ЧОІППО імені К.Д.Ушинського, 2021. – с.64-80.
 12.   Грищенко І.В. Агресія в соціальних мережах: форми прояву та шляхи подолання //Педагогічні обрії. - 2023. - № 1 (124). – с. 41-51.
 13. Дрозд О.М. Адаптація першокласника до умов навчання//Педагогічні обрії.-2017.-№2-3(92-93).
 14. Лісовецька І.М. Твоя увага і небайдужість можуть урятувати чиєсь життя.
 15. Третиннікова Л.А. Організаційні засади діяльності працівників психологічної служби з дітьми з девіантною поведінкою // Соціальний педагог. – 2014. – №7. -с.4-9.
 16. Третиннікова Л.А. Профілактична робота з дітьми з девіантною поведінкою. Програма тренінгу // Соціальний педагог. – 2014. – липень №7(91). – С.17-26.
 17.  Третиннікова Л. Клуб здорового способу життя. Для дітей, сім’ї яких потрапили у складні життєві обставини // Соціальний педагог. – 2014. – липень №7(91). – С.32-35.
 18. Третиннікова Л. Діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування. Захист майнових та житлових прав // Соціальний педагог. – 2014. – липень №7(91). – С.36-40.
 19.  Третиннікова Л. Діти зі статусом внутрішньо переміщеної особи. Діяльність соціального педагога у навчальному закладі // Соціальний педагог. – 2015. – №1. – С.37-40.
 20.  Третиннікова Л.А. Робота з педагогами щодо взаємодії з дітьми з девіантною поведінкою «Ми хочемо, щоб нас любили» // Соціальний педагог. - № 9, 2015 р. – С.13-26.
 21.  Третиннікова Л.А. Програма тренінгового заняття «Крок до порозуміння з дитиною» // Соціальний педагог. - № 10, 2016 р. – С.4-19
 22.  Третиннікова Л.А. Тренінгове заняття для учнівської молоді 9-11 класів «В житті є цінним кожне слово. В житті цінуймо кожну мить!» / Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення / Методичні рекомендації. – К.: ТОВ «Агенство «Україна», 2017. – С. 45-54.
 23.  Третиннікова Л., Радченко В. Розвивальна програма для дітей з особливими освітніми потребами «Я і світ навколо мене» // Соціальний педагог. ‒ № 3. – 2018. – С. 35-47.)
 24. Третиннікова Л.А. Профілактика професійного вигорання педагогів «І нехай світ зачекає»// Соціальний педагог. - № 6, 2019р. – С. 13-21
 25.  Третиннікова Л.А. Повір у мене. Тренінгове заняття для батьків // Педагогічна майстерня. - № 11, 2020 р. – С. 19-23.
 26.  Л. Третиннікова «Презентація методу медіації для педагогічних працівників» // Науково-методичний журнал Педагогічні обрії, 2021, № 2. С. 53-58.Немає коментарів:

Дописати коментар