середу, 14 грудня 2022 р.

Засідання супервізійної групи для працівників психологічної служби закладів освіти області

14 грудня 2022 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського Навчально-методичним центром психологічної служби у системі освіти Чернігівської області проведено засідання  супервізійної групи для працівників психологічної служби закладів освіти області, які впроваджують профілактичну програму МОНУ з формування навичок здорового способу життя  «Я – моє здоров’я – моє життя» для учнів  5 – 6-х класів.

Програма охоплює широке коло питань: формування у здобувачів освіти навичок спілкування, ефективної взаємодії, безпечної поведінки, протистоянню насильству; формування у них цінностей і життєво важливих переконань; напрацювання необхідних практичних навичок відповідальної безпечної поведінки стосовно свого життя і здоров’я, а також  життя і здоров’я оточення.

У ході заходу Олена Антоненко,  директор Центру, наголосила на актуальності впровадження профілактичних програм в  закладах освіти області з метою формування безпечного освітнього простору.

Юлія Веремієнко, практичний психолог Комунального закладу «Борзнянський ліцей» Чернігівської обласної ради, поділилася досвідом впровадження Програми в закладі освіти.

Ірина Лісовецька, методист Центру, у рамках супервізійної допомоги надала відповіді спеціалістам психологічної служби з проблемних питань щодо специфіки впровадження профілактичної програми   «Я – моє здоров’я – моє життя» у закладах освіти.

Під час супервізійної зустрічі було розглянуто питання щодо модифікації деяких вправ Програми у відповідності до сучасної проблематики, зокрема ситуацій, пов’язаних з воєнним станом; обговорено можливості впровадження Програми під час дистанційного та змішаного навчання здобувачів освіти, можливі ускладнення при висвітленні окремих тем та шляхи їх вирішення.

Участь у заході взяло 25 фахівців психологічної служби.

пʼятницю, 25 листопада 2022 р.

Медіація − крок до розбудови мирного та безпечного освітнього середовища

Від 21 до 25 листопада 2022 року Людмилою Третинніковою, методистом Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області було проведено навчання за програмою підвищення кваліфікації для педагогічних працівників «Базові навички медіатора в навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та миробудуванні» на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

Оволодіння методом медіації, як одним із ефективних інструментів вирішення конфліктів мирним шляхом для сучасного педагога є однією із базових потреб і навичок. Вміння показати та навчити дітей, як можна  вирішувати непорозуміння, суперечності та конфліктні ситуації через творчий та відновні підходи є запорукою формування у дітей досвіду вирішення конфліктів не застосовуючи фізичної сили та психологічного тиску на опонента, а вміти домовлятися, враховуючи інтереси один одного.

Долаючи усі безпекові та енергетичні виклики сьогодення, 16 учасників навчання, із числа педагогів та працівників психологічної служби області, мали змогу актуалізувати, систематизувати та поповнити свої знання з базових основ конфліктології, розвинути свої комунікативні вміння та навички, а також попрактикуватися у проведенні медіаційних сесій.

Наразі в області 142 педагогічні працівники пройшли навчання за методом медіації та отримали знання з основ миробудування в освітньому закладі.

четвер, 17 листопада 2022 р.

Вебінар-практикум для працівників психологічної служби закладів освіти з проблеми «Психологічна допомога дітям у кризових станах»

16 листопада 2022 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського Навчально-методичним центром психологічної служби у системі освіти Чернігівської області було проведено вебінар-практикум для працівників психологічної служби закладів освіти з проблеми «Психологічна допомога дітям у кризових станах».

Модератором заходу виступила Антоненко Олена Михайлівна, директор Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області

(НМЦПССОЧО) ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, яка наголосила на важливості підвищення фахового рівня практичних психологів та соціальних педагогів у напрямі роботи з учасниками освітнього процесу у кризових ситуаціях. «Навички щодо визначення потреби у психосоціальній допомозі та побудови ефективних алгоритмів її здійснення – це показних фахового рівня працівника психологічної служби та розуміння актуальних потреб здобувачів освіти в умовах війни», – наголосила Олена Михайлівна.

Яку соціально-педагогічну допомогу дитині може надати соціальний педагог під час переживання нею втрат пов’язаних з війною: втрата дому, зв’язків, звичного стилю життя? З цим питанням до учасників звернулася Третиннікова Людмила Андріївна, методист НМЦПССОЧО. Свій виступ Людмила Андріївна побудувала в інтерактивному форматі, надаючи можливість працівникам психологічної служби у ході колегіального обговорення озвучити усі можливі запити, очікування та можливі шляхи здійснення соціально-педагогічного супроводу здобувачів освіти. Методистом було надано дієві ресурси щодо організації роботи соціальних педагогів у воєнний час в закладах освіти.

Актуальні питання щодо допомоги та самодопомоги при тривозі та панічних станах фахово, детально та різнопланово було висвітлено у ході свого виступу Забаровською Світланою Миколаївною, викладачем Державного професійно-технічного навчального закладу «Сновське вище професійне училищне лісового господарства», психологом вищої категорії, психотерапевтом. Світлана Миколаївна, як досвідчений практик та науковець, виклала інформацію системно та цілісно, теоретично обґрунтовуючи дієвість та ефективність копінг-стратегій у роботі  з тривогою та панічними станами як у дітей так і у дорослих. У виступі було надано низку корисних посилань до практичних, інтерактивних ресурсів щодо здійснення психологічної допомоги дітям у кризових станах.

Складну але важливу тему щодо психологічної допомоги та соціально-педагогічного супроводу дитини, що переживає втрату близької людини висвітлила Олена Вікторівна Сервачак, кандидат психологічних наук, доцент Донецького національного технічного університету, психолог-методист, тренер за програмою ПОРУЧ. Вікові та індивідуальні особливості переживання втрати, підтримка та особливості спілкування з боку дорослих, можливі поведінкові зміни та маркери психологічної травми у дитини – про ці та інші складові роботи фахівців психологічної служби розказала у своєму виступі Олена Вікторівна. Виступ супроводжувала детальна, структурована та інформативна презентація, приклади професійних кейсів та рекомендації. За словами Олени Вікторівни висвітлення такої морально складної теми потребує часу та можливості опрацювання, особистої готовності фахівця працювати за такими запитами, чіткого розуміння етапів проживання втрати та можливих наслідків у разі неправильно побудованої взаємодії з дитиною з боку педагогів та батьків.

Учасники заходу (32 особи) висловили щиру фахову зацікавленість у подальшій роботі з обраної проблеми. 

МАТЕРІАЛИ

вівторок, 8 листопада 2022 р.

Заняття з елементами тренінгу «Формування навичок стресостійкості особистості в умовах війни»

Психологічний стан та психічне здоров’я під час військових дій є вкрай важливим. Багато людей переживають виснаження, спустошення, втому, відчувають тривогу й паніку. Як опанувати себе в ситуації кризи, як допомогти близьким та підтримувати здоровий психічний стан в критичних умовах – ці та інші важливі питання розглядалися у рамках онлайн-заняття з елементами тренінгу «Формування навичок стресостійкості особистості в умовах війни» для працівників Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського. Заняття було проведено 07 листопада 2022 року працівниками Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Іриною Грищенко та Іриною Лісовецькою.


Метою заняття було формування навичок стресостійкості особистості в умовах війни, перерозподілу та збагачення особистісного ресурсу, аналіз чинників, індикаторів та реакцій на стрес, пошук конструктивних виходів зі стресових ситуацій.У ході занять було опрацьовано техніки і методики роботи зі стресом, експрес-техніки щодо роботи з психосоматичними проявами, презентовано проективну методику щодо пошуку власних ресурсів.

Учасники заходу виявили високий рівень мотивації, креативності, емоційності та збагатили особистим досвідом, власними враженнями, коментарями проведення кожної вправи та методики. Високий рівень емоційного інтелекту учасників дозволив найефективнішим чином опрацювати запропонований матеріал.

пʼятницю, 4 листопада 2022 р.

Вебінар для працівників психологічної служби закладів освіти «Психологічна підтримка дітей під час війни. Робота практичного психолога та соціального педагога від «А» до «Я»

 02 та 03 листопада 2022 року працівниками Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського було проведено вебінар для працівників психологічної служби закладів освіти «Психологічна підтримка дітей під час війни. Робота практичного психолога та соціального педагога від «А» до «Я».

Тематика вебінару обумовлена війною в Україні та відповідає на виклики сьогодення, які постали перед працівниками психологічної служби системи освіти. А саме – специфіку професії практичного психолога та соціального педагога, як фахівців, які, в першу чергу, повинні надавати психоемоційну підтримку та здійснювати соціальний захист учасників освітнього процесу, допомагати педагогам адаптувати дітей до навчання в умовах воєнного стану.

Із метою усвідомлення працівниками психологічної служби тих викликів, з якими їм доводиться або ще доведеться стикнутися у ході здійснення психологічного та соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу під час війни, Антоненко Оленою Михайлівною, директором Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області (НМЦПССОЧО) було розкрито тему «Актуальні питання діяльності працівників психологічної служби в умовах воєнного стану».

Також, протягом цих двох днів практичні психологи та соціальні педагоги мали можливість актуалізувати, систематизувати та поповнити свої теоретичні знання щодо надання першої психологічної допомоги здобувачам освіти та педагогічним працівникам. Цьому сприяв виступ Грищенко Ірини Володимирівни, заступника директора НМЦПССОЧО «Надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу: практичний аспект».

Практичного спрямування вебінару надав виступ Третиннікової Людмили Андріївни та Дрозд Олени Миколаївни, методистів НМЦПССОЧО «Адаптація до навчання в умовах воєнного стану: соціально-психологічні аспекти».

Методисти надали рекомендації щодо організації практичної роботи працівників психологічної служби з дітьми та педагогами під час повітряної тривоги і перебуванні в укриттях. Із цією метою було окреслено професійну роль практичного психолога, соціального педагога в організації безпечного переходу дітей до укриття та наданні першої психологічної допомоги. Також було надано практичні рекомендації спрямовані на зниження рівня тривоги батьків.

Лісовецька Ірина Миколаївна, методист НМЦПССОЧО провела навчальний тренінг «Робота з наслідками травматичного стресу у дітей та дорослих». Учасникам вебінару було представлено комплексну систему роботи працівників психологічної служби з наслідками травматичного стресу у дітей та дорослих, а також практично відпрацьовано психологічні вправи та техніки, які застосовуються відповідно до етапу переживання людиною травматичної події та сприяють відновленню її ресурсів.

Цікавим, прогресивним та ефективним досвідом діяльності практичних психологів, соціальних педагогів закладів професійно-технічної освіти щодо здійснення психологічної підтримка учасників освітнього процесу в умовах війни ділилась Поклад Світлана Василівна, методист з питань психологічного супроводу, соціального захисту та діяльності класних керівників НМЦ ПТО у Чернігівській області. У ході виступу було наголошено на важливості застосування можливостей інформаційних технологій та соціальних мереж, як інструментів для здійснення психологічної просвіти та підтримки молоді.

Ще одним викликом, із яким наразі стикається наша країна є міграція її громадян. В умовах війни та бажанні захистити себе і своїх рідних, виїхавши за кордон, в рази зростає ризик потрапляння громадян України до тенет торгівців людьми. Тому зараз, як ніколи, на часі є підвищення рівня інформованості учасників освітнього процесу щодо убезпечення себе та своїх близьких від ризикованих пропозицій щодо виїзду за кордон чи нелегального працевлаштування. У межах співпраці НМЦПССОЧО із ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» Куликова Наталія Олександрівна, координатор програм Комітету, розкрила питання «Проведення профілактичних заходів із молоддю щодо попередження торгівлі людьми, питань безпечної міграції та легального працевлаштування, в тому числі за кордоном».

Загалом до участі у вебінарі «Психологічна підтримка дітей під час війни. Робота практичного психолога та соціального педагога від «А» до «Я» долучилося 75 осіб, із числа працівників психологічної служби закладів освіти області.

пʼятницю, 21 жовтня 2022 р.

Групи психологічної підтримки для дітей, батьків та освітян вже працюють на території Чернігівської області

Методистами навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д Ушинського проведено групи психологічної підтримки за Програмою «Діти і війна: техніки зцілення» в рамках Проєкту «ПОРУЧ».
Зокрема, групи психологічної підтримки були проведені для здобувачів освіти та їх батьків Седнівского ліцею Седнівської селищної ради Чернігівського району, ліцею 15 міста Чернігова.

Програма допомагає розібратися у почуттях та реакціях на виклики сьогодення, отримати навички самодопомоги, стабілізації свого емоційно-психологічного стану та надає практичні інструменти першої психологічної допомоги іншим людям.

Також психологічну підтримку отримали педагогічні працівники із міст Мени Корюківського району, Чернігова, Прилук, Новгород-Сіверська Новгород-Сіверського району, Городні Чернігівського району та Сновської територіальної громади Чернігівської області.

Програма включає в себе 6 онлайн-зустрічей 2 рази на тиждень до 90 хв. кожна.

Навчання безкоштовне!!!

По завершенню навчання освітяни отримують сертифікат на 0,5 ЄКТС.

Долучитися до групи психологічної підтримки для освітян можна зареєструвавшись за посиланням: https://forms.gle/qQbrQCxkNHVtmDfG8

За більш детальнішою інформацією звертайтесь до координаторів програми в Центрі: Олени Дрозд 0637173401 або Людмили Третиннікової 0935523318.

Раді будемо співпрацювати та ставати емоційно сильнішими разом з Вами. Кожен з нас на своєму місці робить свій вклад у спільну Перемогу України. Все буде Україна!!!

«Діти і війна: техніки зцілення» в рамках Проєкту «ПОРУЧ»

понеділок, 3 жовтня 2022 р.

Навчання за програмою «Запобігання та протидія проявам насильства: робота закладів освіти»

 Від 26 до 30 вересня 2022 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського проведено навчання педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів закладів загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої освіти, професійно навчальних закладів, міжшкільних навчально виробничих комбінатів за програмою 

 «Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти»

Метою програми є  підвищення рівня професійної компетентності керівних і педагогічних кадрів закладів освіти з питань запобігання та протидії  насильству, надання своєчасної допомоги, ефективної підтримки учасникам освітнього процесу у випадках насильства.

Учасники навчання поглибили знання щодо причин, різних форм і проявів насильства, його наслідків;  розвивали навички ідентифікації ситуацій жорстокого поводження, насильства, гендерно зумовленого насильства, домашнього насильства, булінгу; опрацювали алгоритм виявлення, реагування на випадки насильства та перенаправлення постраждалих; сформували навички роботи з кривдниками, потерпілими  та спостерігачами щодо реагування на ситуацію  насильства; ознайомилися з основними напрямками реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії насильству та соціально-правового захисту дітей в Україні.

Цьогоріч до навчання за програмами було включено вправи, спрямовані на відновлення та формування стресостійкості самих спеціалістів психологічної служби в умовах війни. Практичні психологи методично опрацювали та  навчилися технікам самодопомоги та стабілізації емоційних станів, що є важливим фактором для збереження професійної ресурсності.

Навчання пройшов 21 педагогічний працівник.

середу, 14 вересня 2022 р.

УВАГА!!!

 Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені   К. Д. Ушинського

на базі Західноукраїнського національного університету в м. Тернополі

 Оголошує

набір студентів за освітньою програмою

053 Психологія:  другий (магістерський) рівень вищої освіти

Термін навчання – 1 рік і 4 місяці. Форма навчання – заочна

Деталі за покликанням

вівторок, 23 серпня 2022 р.

22 серпня 2022 року за сприяння Управління освіти і науки Чернігівської ОВА на базі ЧОІППО імені К. Д. Ушинського було проведено обласну методичну онлайн-зустріч для представників методичних служб, спеціалістів органів управління освітою місцевого самоврядування, які відповідають за психологічну службу, керівників методичних об’єднань фахівців психологічної служби, психологів центрів професійного розвитку педагогічних працівників, фахівців психологічних служб закладів освіти інтернатного типу обласного підпорядкування «Комплексний і системний підхід щодо забезпечення психологічної допомоги учасникам освітнього процесу під час війни».
Інформаційно-методичну панель заходу розпочав Микола Анатолійович Конопацький, начальник Управління освіти і науки Чернігівської ОВА з вітальним словом та висвітленням питання «Основні завдання психологічної служби області в умовах воєнного стану». Микола Анатолійович наголосив на важливості та актуальності ефективного психологічного супроводу учасників освітнього процесу Чернігівщини, пошуку дієвих моделей надання психологічної допомоги як дорослим так і дітям – найуразливішій категорії суспільства у період війни.

Про актуальні питання підвищення рівня психологічної компетентності педагогів в рамках післядипломної педагогічної освіти розповів учасникам онлайн-зустрічі Анатолій Андрійович Заліський, ректор ЧОІППО
імені К.Д. Ушинського. «Наразі на базі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського у рамках післядипломної педагогічної освіти заплановано проведення заходів з метою підвищення рівня психологічної компетентності педагогів, засвоєння ними основ першої психологічної допомоги, формування навичок стресостійкості та емоційного відновлення. Такі знання та навички є провідним фактором у забезпеченні психологічною підтримкою дітей, що є для них базовою потребою для розвитку, навчання та життя», зазначив Анатолій Андрійович.
«Комплексний і системний підхід щодо забезпечення психологічної допомоги учасникам освітнього процесу під час війни», з цим питанням виступила Олена Михайлівна Антоненко, директор Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області ЧОІППО імені К.Д. Ушинського. Про важливість охоплення психологічною допомогою усіх закладів освіти області; пошук можливих варіантів її здійснення у територіальних громадах, де, з вагомих причин, відсутні посади фахівців психологічної служби, йшлося у виступі спікерки. Також, було наголошено на оновленні нормативних документів, які врегульовують діяльність психологічної служби системи освіти у період війни та впливають на підвищення рівня фахової майстерності.
Практичну панель заходу було представлено досвідом роботи практичного психолога Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області Лариси Олександрівни Борсяк. Тема виступу – «Психоемоційна підтримка дітей та використанням засобів медіапростору для психологічної просвіти батьків» – це презентація дієвого ресурсу для роботи практичного психолога в умовах сьогодення. Лариса Олександрівна поділилася з учасниками напрацьованою системою заходів та кроків, які є в арсеналі сучасного психолога системи освіти для того, щоб зробити психологічну підтримку якісною, ефективною, доступною та дієвою.
Практична панель продовжилася актуальною темою «Ресурси та інтернет-сервіси для педагогів: стресостійкість, відновлення, перша психологічна допомога здобувачам освіти», висвітленою Іриною Володимирівною Грищенко, заступником директора НМЦПССО ЧОІППО імені К.Д. Ушинського. Ірина Володимирівна не лише презентувала корисні та актуальні інтернет-ресурси для навчання педагогів основам першої психологічної допомоги а й сформувала основні принципи її здійснення. Спікерка акцентувала увагу учасників на інформації щодо означених питань, які міститься на сайті ЧОІППО імені К.Д. Ушинського та Блозі НМЦПССО.
Питання соціально-психологічної допомоги здобувачам освіти в ситуаціях насильства, торгівлі людьми, складних життєвих обставинах не втрачають наразі своєї актуальності та потребують активної профілактичної та просвітницької роботи зі здобувачами освіти, про що було зазначено у виступі Людмили Андріївни Третиннікової, методиста НМЦПССО ЧОІППО імені К. Д. Ушинського. Спікером було також надано корисні посилання та рекомендації щодо організації відповідної роботи в закладах освіти області.
У заході взяло участь 66 команд освітян із 45 територіальних громад, ЦПР ПП, закладів освіти інтернатного типу обласного підпорядкування. Кількість учасників – 98 осіб.

четвер, 14 липня 2022 р.

Заняття з елементами тренінгу «Формування навичок стресостійкості особистості в умовах війни»

Працівниками Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Іриною Грищенко та Іриною Лісовецькою на базі Чернігівського інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського було проведено заняття з елементами тренінгу «Формування навичок стресостійкості особистості в умовах війни» для педагогічних працівників Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради (12.07.22 р.) та працівників  ЧОІППО  імені К.Д. Ушинського (13.07.22 р.).

Метою занять було формування навичок стресостійкості особистості в умовах війни, акцентуація на необхідності розвитку, перерозподілу та збагачення особистісного ресурсу, аналіз чинників, індикаторів та реакцій на стрес, пошук конструктивних виходів зі стресових ситуацій.

У ході занять було відпрацьовано техніки і методики роботи зі стресом, експрес-техніки щодо роботи з психосоматичними проявами, проективна методика МАК у роботі з почуттями і переживаннями, мотивуючі цитати про цінність життя, подолання труднощів і страху, які примушують замислитись і діяти.

Учасники заходів виявили високий рівень особистої зацікавленості, креативності, емоційності та збагатили особистим досвідом, власними враженнями, коментарями проведення кожної вправи та методики. Високий рівень емоційного інтелекту учасників дозволив найефективнішим чином опрацювати запропонований матеріал.

Учасникам було надано матеріали тренінгу на електронних носіях, буклети з практичними порадами, які допомагають відновленню у кризових ситуаціях, запропоновано перелік літератури з актуальних питань.

понеділок, 11 липня 2022 р.

7 липня 2022 року Іриною Лісовецькою, методистом Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області,  на базі ЧОІППО імені К.Д.Ушинського було проведено майстер-клас для  працівників психологічної служби загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти  «Мотиватори як інструмент роботи психолога та інноваційний метод педагога».
Заняття  проходило у форматі онлайн. Під час  роботи акцентовано увагу на актуальності психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в умовах воєнних дій; на ролі мотивації як стимулу у зміні ситуації, вирішенні проблем, досягненні поставлених цілей.
Заняття  проходило у форматі онлайн. Під час  роботи акцентовано увагу на актуальності психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в умовах воєнних дій; на ролі мотивації як стимулу у зміні ситуації, вирішенні проблем, досягненні поставлених цілей.
Заняття
  проходило у форматі онлайн. Під час  роботи акцентовано увагу на актуальності психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в умовах воєнних дій; на ролі мотивації як стимулу у зміні ситуації, вирішенні проблем, досягненні поставлених цілей.

Майстер-клас складався із теоретичного та практичного блоків. У теоретичному блоці визначали поняття «мотивація», види мотивації, чинники її формування. Обговорили з учасниками, що сприяє мотивації, що мотивує, надихає, надає сил і впевненості у собі та що можуть зробити батьки, педагоги, коли дити
на не хоче навчатися; сформулювали поради як батькам, так і педагогам.
Практичний блок дав можливість учасникам заходу практично опрацювати техніки та вправи, які спрямовані на формування мотивації, впевненості у собі; формування позитивного мислення, навичок підтримки себе та інших у різних життєвих ситуаціях; допомагають пригадати ситуації успіху, проаналізувати внутрішні та зовнішні ресурси для формування нових мотиваційних відносин.

Участь у майстер-класі взяло участь 28 працівників психологічної служби.

вівторок, 28 червня 2022 р.

Навчальний вебінар «Залучення психологів до кримінальних проваджень за участі дітей»

27 червня 2022 року Навчально-методичним центром психологічної служби у системі освіти Чернігівської області у співпраці з ГО «ВГЦ «Волонтер» та за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського було проведено 1-шу частину навчального вебінару «Залучення психологів до кримінальних проваджень за участі дітей» для працівників психологічної служби області.

Актуальність теми вебінару обумовлена потребою визначення алгоритму та унормування залучення працівників психологічної служби системи освіти до слідчих дій чи судових засідань у рамках захисту чи представлення прав дитини. Військові злочини вчинені в ході воєнних дії на території нашої держави і, зокрема, окупації частини території Чернігівської області, спричинили збільшення кількості звернень до практичних психологів та соціальних педагогів щодо їх залучення до кримінальних проваджень за участі дітей.

Вебінар проводиться з метою збільшення рівня поінформованості працівників психологічної служби щодо процедури їх залучення до кримінальних проваджень, їх прав, як спеціалістів та визначення меж фахової компетенції.

Участь у вебінару взяли 136 фахівців із числа практичних психологів, соціальних педагогів системи освіти області та психологів центрів професійного розвитку вчителів.

понеділок, 27 червня 2022 р.

Участь у навчальному тренінгу «Психічне здоров'я та психосоціальна підтримка»

24 – 25 червня 2022 року фахівці психологічної служби системи освіти області взяли участь у навчальному тренінгу «Психічне здоров'я та психосоціальна підтримка» (Mental health and psychosocial support (MHPSS), який проводила міжнародна громадська організація «Фінська церковна допомога».
Основна мета заходу, що зібрав практичних психологів закладів загальної середньої освіти, ліцеїв, коледжів області  – розбудова спроможності представників шкіл для надання емоційної та психологічної підтримки дітям та сім'ям, які потрапили в ситуацію, що загрожує безпеці, здоров’ю та життю.
Участь у тренінгу взяла методист Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Ірина Лісовецька, яка у ході тренінгу надавала спеціалістам служби інформацію щодо сформованих банків методик, записів навчальних вебінарів та методичних рекомендацій, з якими є можливість ознайомитися на блозі НМЦПССО та в профільних групах Психологічної служби Чернігівщини в Facebook та які відповідають тематиці тренінгу.  
Протягом двох днів тренер Кун Севанан надавав практичні знання про розвиток дитини та стратегії подолання наслідків травм. Були надані інструменти щодо відновлення психічного здоров’я  дітей, які перебувають у кризовому стані.
Тренінг проведено на базі Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Чернігівської міської ради Чернігівської області. Участь у заході взяли 34 працівники психологічної служби закладів світи області.

четвер, 23 червня 2022 р.

Обласний навчально-методичний вебінар «Грані майстерності. Професійна навігація працівників психологічної служби в умовах війни»

22 червня 2022 року Навчально-методичним центром психологічної служби у системі освіти Чернігівської області на базі ЧОІППО імені К.Д.Ушинського було проведено обласний навчально-методичний вебінар для працівників психологічної служби закладів освіти області «Грані майстерності. Професійна навігація працівників психологічної служби в умовах війни».
З вітальним словом до учасників заходу звернувся Анатолій Заліський, ректор ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, кандидат філософських наук, професор. Анатолій Андрійович зазначив, що, з огляду на ситуацію в країні, зросла важливість надання учасникам освітнього процесу кваліфікованої системної психологічної допомоги й соціально-педагогічного супроводу та підвищення рівня психологічної компетентності педагогів. 
У рамках вебінару було заплановано два блоки: 
І блок «Організація діяльності психологічної служби системи освіти в умовах воєнних дій» у ході якого було розглянуто наступні питання: 
• Специфіка та нормативне забезпечення діяльності практичних психологів та соціальних педагогів в умовах воєнних дій, Олена Антоненко, директорка Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області ЧОІППО імені К.Д. Ушинського;
• Організація співпраці працівників психологічної служби системи освіти та підрозділів ДСНС у наданні соціально-психологічної допомоги населенню, Олександр Панченко, начальник відділу психологічного забезпечення та соціально-гуманітарної роботи центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Чернігівській області;
• Забезпечення прав дитини в освітньому процесі закладів освіти (за результатами інституційних аудитів), Тетяна Потапова, головна спеціалістка відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Чернігівській області;
• Межі компетенції працівників психологічної служби системи освіти у роботі з дітьми, які стали жертвами різних форм насильства внаслідок воєнних дій, Людмила Третиннікова, методистка НМЦПССО;
та ІІ блок «Підвищення професійного рівня працівників психологічної служби: практика, теорія, досвід», під час якого було презентовано майстер класи та надано рекомендації від провідних спеціалістів у напряму здійснення психологічного супроводу осіб, що пережили травматичні події, зокрема: 
• Як працювати з людьми, які пережили окупацію та бути в ресурсі. Алгоритм дій. Наталія Сабліна, кандидатка психологічних наук, психологиня, психотерапевта, керівниця Тренінгового Центру Наталії Сабліної, тренерка Національної тренерської мережі ГО «Ла Страда-Україна»; 
• Дитячі страхи породжені війною: допомога, стабілізація відновлення з досвіду роботи. Ірина Лісовецька, , методистка НМЦПССО; 
• Техніки відновлення ідентичності старшокласників під час травматичних подій. Ганна Чепурна, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри КІСІНУ «Чернігівська політехніка»; • Медіа-арттерапія. Робота з колективною травмою. Олена Вознесенська, кандидатка психологічних наук, старша наукова співробітниця лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, президентка ВГО «Арт-терапевтична асоціація», членкиня ради правління ГС «Національна психологічна асоціація». 
Спікери у ході обговорення відповідали на запитання учасників, надавали роз’яснення й рекомендації щодо специфіки роботи суміжних структур та спеціалістів ПС системи освіти. За відгуками учасників усі розглянуті теми є наразі актуальними та відповідають запитам спеціалістів психологічної служби. Участь у заході взяло 92 особи.

пʼятницю, 17 червня 2022 р.

Програма «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»

Від 13 до 17 червня 2022 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського Третинніковою Людмилою Андріївною, методистом Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області проведено курси підвищення кваліфікації для практичних психологів, соціальних педагогів, педагогічних працівників (класних керівників) ЗЗСО, ЗПО з впровадження профілактичної програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».
У час переходу базової освіти на засади Нової української школи актуальність Програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» здобула особливого значення і це пов’язано з методологією зазначеної програми та оновленням підходів до виховної роботи в Новій українській школі. Вони обидві покликані сформувати сучасну особистість, яка розділяє загальнолюдські цінності та володіє навичками «soft skill».
Навчання за Програмою здійснювалося в форматі онлайн-тренінгу, що дало змогу учасникам не лише опанувати методологічну частину програми, а й взяти активну участь у практичному опрацювання її вправ та спробувати себе у ролі ведучих онлайн-занять. Такий підхід сприяв цілісному опануванню програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».
У співпраці НМЦПССОЧО та ГО «ВГЦ «Волонтер» за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні в рамках зазначеного вище курсу слухачі мали нагоду пройти додаткове навчання за програмою «Діти та війна: навчання технікам зцілення». Програма була розроблена колективом фахівців міжнародної організації CHILDREN AND WAR FOUNDATION первинно для організації психологічної допомоги дітям в часи війни на території колишньої Югославії. З того часу дана методика застосовувалася також у багатьох інших країнах земної кулі охоплених війною чи іншими подіями з масованим психотравмуючим впливом, зокрема різного роду стихійними лихами. Програма розроблена на основі доказового когнітивно-поведінкового підходу терапії посттравматичних розладів у дітей. Ця методика є швидка у застосуванні, вона залучає як дітей (віком від 8 років), так і батьків, допомагаючи останнім стати надійним джерелом підтримки для дітей у подоланні стресу.
Психологічна служба системи освіти нашої області отримала 46 підготовлених спеціалістів із числа практичних психологів, соціальних педагогів готових працювати за програмою «Діти та війна: навчання технікам зцілення» і допомагати подолати психологічні травми та пережити травматичний досвід воєнних дій.

пʼятницю, 10 червня 2022 р.

Навчання за програмою «Навички кризового консультування та формування стресостійкості. Використання засобів арт-терапії у роботі з кризовими станами»

Від 06 до 10 червня  2022 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського Іриною Лісовецькою та Оленою Антоненко проведено навчання за програмою підвищення кваліфікації практичних психологів  ЗДО,  ЗЗСО, ЗПО, ЗФПО, ПНЗ, МНВК «Навички кризового консультування та формування стресостійкості. Використання засобів арт-терапії у роботі з кризовими станами».Навчання проходило у форматі онлайн. Під час  роботи були висвітлені теми: «Психічний стрес та його ознаки у дітей і дорослих», «Вікові особливості перебігу гострих стресових реакцій у дітей», «Особливості надання первинної психологічної допомоги», «Допомога дітям різних вікових груп після травматичної події», «Кризове консультування».
Враховуючи актуальність сьогодення – військові дії в Україні, програма була доповнена прикладами екстреної психологічної допомоги дітям та дорослим, які постраждали внаслідок воєнних дій. З метою вчасного реагування батьків та дорослих на сигнали повітряної тривоги надані приклади спілкування з дитиною при переміщенні її в безпечне місце (підвальне приміщення, бомбосховище); алгоритм спілкування з дитиною, яка перебуває в шоковому стані, в станах істерики та  агресії; рекомендації дорослим  щодо  стабілізації психоемоційного стану дітей.
Учасникам було презентовано тренінгові програму «Розвиток навичок психологічного відновлення школярів». Практично опрацьовані вправи з програми, які спрямовані на розвиток навичок установлення контакту, позитивного мислення, позитивних активностей, визначення потреб дітей, вміння керувати реакціями на подію, вирішення проблеми та відновлення соціальних контактів.
Практичним психологам було представлено низку ефективних вправ у роботі з кризовими станами з використанням засобів арт-терапії, ознайомлено з правилами та специфікою проведення занять з використанням арт-терапевтичних методик, зроблено акцент на врахуванні вікових та індивідуальних особливостей перебігу кризових станів у здобувачів освіти.
Участь у навчанні взяло 24 фахівця  психологічної служби.

четвер, 9 червня 2022 р.

Будь-які потрясіння в суспільстві, особливо такі серйозні, як війна, коли багато громадян України втратили рідних та близьких людей, житло, роботу, звичний стиль життя і продовжують перебувати у стані невизначеності  сприяють збільшенню випадків домашнього, сексуального та інших випадків насильства.

Під час війни від насильства найбільше страждають традиційно вразливі категорії - жінки, діти, люди похилого віку, особи з інвалідністю, вимушені переселенці.

Постраждалі від сексуального насильства, пов’язаного з воєнними діями та збройним конфліктом, мають право на:

ü   безоплатне отримання медичної, соціальної та психологічної допомоги, інших соціальних послуг;

ü   безоплатну вторинну правову допомогу;

ü   конфіденційність інформації особистого характеру.

Крім того, завдяки співпраці Мінсоцполітики з Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні постраждалі від експлуатації та/або насильства за ознакою статі можуть отримати комплексну медичну та психологічну допомогу (консультації медичних спеціалістів, обстеження, лікування) у Реабілітаційному центрі Міжнародної організації з міграції МОМ (м. Київ).

Можливі різні варіанти взаємодії з центром:

1. Перебування в центрі в середньому 2 тижні, протягом яких клієнт отримує повний спектр послуг.

2. Протягом 3-х діб – обстеження, консультація психолога/психотерапевта, призначення лікування.

3. Для киян можливий амбулаторний варіант, коли вдень можна отримувати вищезгадану допомогу, а потім повертатись додому.

Для додаткової інформації з питань влаштування до Реабілітаційного центру можна звертатися на Гарячу лінію Представництва МОМ в Україні – 527 або 0 800 505 501 (прийом дзвінків щодня з 8:00 до 20:00).

середу, 1 червня 2022 р.

Шановні колеги, 

нагадуємо, що з метою забезпечення комплексного інтегрованого підходу до протидії домашньому насильству та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від домашнього насильства, шляхом проведення превентивних заходів, ефективного реагування на факти домашнього насильства наказом МОН від 02.10.2018 № 1047 затверджено Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами (Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами | Міністерство освіти і науки України (mon.gov.ua).

Домашнього насильста можна уникнути, якщо жертва не буде мовчати. Рекомендуємо розмістити на сайтах закладів освіти та донести в доступний спосіб до учасників освітнього процесу інформацію про те, куди звертатися у випадках домашнього насильства:

ü    до Національної поліції за номером 102 та повідомити про факт насильства;

ü    на Урядовий контактний центр 15-47, де цілодобово надаються інформаційні, психологічні та юридичні консультації чоловікам та жінкам, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або з питань загрози вчинення такого насильства та психологічної допомоги потерпілим від домашнього насильства жінкам, чоловікам, дітям;

ü    до безкоштовного номеру системи безоплатної правової допомоги 0 800-213-103; до національної «гарячої лінії» з питань запобігання домашнього насильства, торгівлею людьми та гендерної дискримінації 0-800-500-335 або 116-123 (короткий номер з мобільного).


Лист МОНУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні»