пʼятниця, 25 листопада 2022 р.

Медіація − крок до розбудови мирного та безпечного освітнього середовища

Від 21 до 25 листопада 2022 року Людмилою Третинніковою, методистом Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області було проведено навчання за програмою підвищення кваліфікації для педагогічних працівників «Базові навички медіатора в навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та миробудуванні» на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

Оволодіння методом медіації, як одним із ефективних інструментів вирішення конфліктів мирним шляхом для сучасного педагога є однією із базових потреб і навичок. Вміння показати та навчити дітей, як можна  вирішувати непорозуміння, суперечності та конфліктні ситуації через творчий та відновні підходи є запорукою формування у дітей досвіду вирішення конфліктів не застосовуючи фізичної сили та психологічного тиску на опонента, а вміти домовлятися, враховуючи інтереси один одного.

Долаючи усі безпекові та енергетичні виклики сьогодення, 16 учасників навчання, із числа педагогів та працівників психологічної служби області, мали змогу актуалізувати, систематизувати та поповнити свої знання з базових основ конфліктології, розвинути свої комунікативні вміння та навички, а також попрактикуватися у проведенні медіаційних сесій.

Наразі в області 142 педагогічні працівники пройшли навчання за методом медіації та отримали знання з основ миробудування в освітньому закладі.

четвер, 17 листопада 2022 р.

Вебінар-практикум для працівників психологічної служби закладів освіти з проблеми «Психологічна допомога дітям у кризових станах»

16 листопада 2022 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського Навчально-методичним центром психологічної служби у системі освіти Чернігівської області було проведено вебінар-практикум для працівників психологічної служби закладів освіти з проблеми «Психологічна допомога дітям у кризових станах».

Модератором заходу виступила Антоненко Олена Михайлівна, директор Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області

(НМЦПССОЧО) ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, яка наголосила на важливості підвищення фахового рівня практичних психологів та соціальних педагогів у напрямі роботи з учасниками освітнього процесу у кризових ситуаціях. «Навички щодо визначення потреби у психосоціальній допомозі та побудови ефективних алгоритмів її здійснення – це показних фахового рівня працівника психологічної служби та розуміння актуальних потреб здобувачів освіти в умовах війни», – наголосила Олена Михайлівна.

Яку соціально-педагогічну допомогу дитині може надати соціальний педагог під час переживання нею втрат пов’язаних з війною: втрата дому, зв’язків, звичного стилю життя? З цим питанням до учасників звернулася Третиннікова Людмила Андріївна, методист НМЦПССОЧО. Свій виступ Людмила Андріївна побудувала в інтерактивному форматі, надаючи можливість працівникам психологічної служби у ході колегіального обговорення озвучити усі можливі запити, очікування та можливі шляхи здійснення соціально-педагогічного супроводу здобувачів освіти. Методистом було надано дієві ресурси щодо організації роботи соціальних педагогів у воєнний час в закладах освіти.

Актуальні питання щодо допомоги та самодопомоги при тривозі та панічних станах фахово, детально та різнопланово було висвітлено у ході свого виступу Забаровською Світланою Миколаївною, викладачем Державного професійно-технічного навчального закладу «Сновське вище професійне училищне лісового господарства», психологом вищої категорії, психотерапевтом. Світлана Миколаївна, як досвідчений практик та науковець, виклала інформацію системно та цілісно, теоретично обґрунтовуючи дієвість та ефективність копінг-стратегій у роботі  з тривогою та панічними станами як у дітей так і у дорослих. У виступі було надано низку корисних посилань до практичних, інтерактивних ресурсів щодо здійснення психологічної допомоги дітям у кризових станах.

Складну але важливу тему щодо психологічної допомоги та соціально-педагогічного супроводу дитини, що переживає втрату близької людини висвітлила Олена Вікторівна Сервачак, кандидат психологічних наук, доцент Донецького національного технічного університету, психолог-методист, тренер за програмою ПОРУЧ. Вікові та індивідуальні особливості переживання втрати, підтримка та особливості спілкування з боку дорослих, можливі поведінкові зміни та маркери психологічної травми у дитини – про ці та інші складові роботи фахівців психологічної служби розказала у своєму виступі Олена Вікторівна. Виступ супроводжувала детальна, структурована та інформативна презентація, приклади професійних кейсів та рекомендації. За словами Олени Вікторівни висвітлення такої морально складної теми потребує часу та можливості опрацювання, особистої готовності фахівця працювати за такими запитами, чіткого розуміння етапів проживання втрати та можливих наслідків у разі неправильно побудованої взаємодії з дитиною з боку педагогів та батьків.

Учасники заходу (32 особи) висловили щиру фахову зацікавленість у подальшій роботі з обраної проблеми. 

МАТЕРІАЛИ

вівторок, 8 листопада 2022 р.

Заняття з елементами тренінгу «Формування навичок стресостійкості особистості в умовах війни»

Психологічний стан та психічне здоров’я під час військових дій є вкрай важливим. Багато людей переживають виснаження, спустошення, втому, відчувають тривогу й паніку. Як опанувати себе в ситуації кризи, як допомогти близьким та підтримувати здоровий психічний стан в критичних умовах – ці та інші важливі питання розглядалися у рамках онлайн-заняття з елементами тренінгу «Формування навичок стресостійкості особистості в умовах війни» для працівників Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського. Заняття було проведено 07 листопада 2022 року працівниками Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Іриною Грищенко та Іриною Лісовецькою.


Метою заняття було формування навичок стресостійкості особистості в умовах війни, перерозподілу та збагачення особистісного ресурсу, аналіз чинників, індикаторів та реакцій на стрес, пошук конструктивних виходів зі стресових ситуацій.У ході занять було опрацьовано техніки і методики роботи зі стресом, експрес-техніки щодо роботи з психосоматичними проявами, презентовано проективну методику щодо пошуку власних ресурсів.

Учасники заходу виявили високий рівень мотивації, креативності, емоційності та збагатили особистим досвідом, власними враженнями, коментарями проведення кожної вправи та методики. Високий рівень емоційного інтелекту учасників дозволив найефективнішим чином опрацювати запропонований матеріал.

пʼятниця, 4 листопада 2022 р.

Вебінар для працівників психологічної служби закладів освіти «Психологічна підтримка дітей під час війни. Робота практичного психолога та соціального педагога від «А» до «Я»

 02 та 03 листопада 2022 року працівниками Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського було проведено вебінар для працівників психологічної служби закладів освіти «Психологічна підтримка дітей під час війни. Робота практичного психолога та соціального педагога від «А» до «Я».

Тематика вебінару обумовлена війною в Україні та відповідає на виклики сьогодення, які постали перед працівниками психологічної служби системи освіти. А саме – специфіку професії практичного психолога та соціального педагога, як фахівців, які, в першу чергу, повинні надавати психоемоційну підтримку та здійснювати соціальний захист учасників освітнього процесу, допомагати педагогам адаптувати дітей до навчання в умовах воєнного стану.

Із метою усвідомлення працівниками психологічної служби тих викликів, з якими їм доводиться або ще доведеться стикнутися у ході здійснення психологічного та соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу під час війни, Антоненко Оленою Михайлівною, директором Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області (НМЦПССОЧО) було розкрито тему «Актуальні питання діяльності працівників психологічної служби в умовах воєнного стану».

Також, протягом цих двох днів практичні психологи та соціальні педагоги мали можливість актуалізувати, систематизувати та поповнити свої теоретичні знання щодо надання першої психологічної допомоги здобувачам освіти та педагогічним працівникам. Цьому сприяв виступ Грищенко Ірини Володимирівни, заступника директора НМЦПССОЧО «Надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу: практичний аспект».

Практичного спрямування вебінару надав виступ Третиннікової Людмили Андріївни та Дрозд Олени Миколаївни, методистів НМЦПССОЧО «Адаптація до навчання в умовах воєнного стану: соціально-психологічні аспекти».

Методисти надали рекомендації щодо організації практичної роботи працівників психологічної служби з дітьми та педагогами під час повітряної тривоги і перебуванні в укриттях. Із цією метою було окреслено професійну роль практичного психолога, соціального педагога в організації безпечного переходу дітей до укриття та наданні першої психологічної допомоги. Також було надано практичні рекомендації спрямовані на зниження рівня тривоги батьків.

Лісовецька Ірина Миколаївна, методист НМЦПССОЧО провела навчальний тренінг «Робота з наслідками травматичного стресу у дітей та дорослих». Учасникам вебінару було представлено комплексну систему роботи працівників психологічної служби з наслідками травматичного стресу у дітей та дорослих, а також практично відпрацьовано психологічні вправи та техніки, які застосовуються відповідно до етапу переживання людиною травматичної події та сприяють відновленню її ресурсів.

Цікавим, прогресивним та ефективним досвідом діяльності практичних психологів, соціальних педагогів закладів професійно-технічної освіти щодо здійснення психологічної підтримка учасників освітнього процесу в умовах війни ділилась Поклад Світлана Василівна, методист з питань психологічного супроводу, соціального захисту та діяльності класних керівників НМЦ ПТО у Чернігівській області. У ході виступу було наголошено на важливості застосування можливостей інформаційних технологій та соціальних мереж, як інструментів для здійснення психологічної просвіти та підтримки молоді.

Ще одним викликом, із яким наразі стикається наша країна є міграція її громадян. В умовах війни та бажанні захистити себе і своїх рідних, виїхавши за кордон, в рази зростає ризик потрапляння громадян України до тенет торгівців людьми. Тому зараз, як ніколи, на часі є підвищення рівня інформованості учасників освітнього процесу щодо убезпечення себе та своїх близьких від ризикованих пропозицій щодо виїзду за кордон чи нелегального працевлаштування. У межах співпраці НМЦПССОЧО із ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» Куликова Наталія Олександрівна, координатор програм Комітету, розкрила питання «Проведення профілактичних заходів із молоддю щодо попередження торгівлі людьми, питань безпечної міграції та легального працевлаштування, в тому числі за кордоном».

Загалом до участі у вебінарі «Психологічна підтримка дітей під час війни. Робота практичного психолога та соціального педагога від «А» до «Я» долучилося 75 осіб, із числа працівників психологічної служби закладів освіти області.