пʼятниця, 17 червня 2016 р.

Орієнтовні напрямки діяльності працівників психологічної служби

Орієнтовні напрямки діяльності працівників психологічної служби у 2016-2017 навчальному році
Людмила Третиннікова,
 методист Чернігівського обласного центру
практичної психології і соціальної роботи
Під впливом суспільних змін суттєво розширилися професійні горизонти працівників психологічної служби, що в свою чергу призвело до коректив їхньої діяльності.
Однак, особливо вразливими групами залишаються діти, сімї яких опинилися у складних життєвих обставинах. Надзвичайної уваги потребують діти із сімей, в яких загинули їхні рідні та близькі.
Для мінімізації та подолання негативних психологічних наслідків зовнішніх негативних впливів на всіх учасників навчально-виховного процесу та особливо дітей необхідна тісна взаємодія педагогічного колективу із фахівцями психологічної служби.
В організації роботи працівників психологічної служби та педагогів з дітьми постраждалими в наслідок масових зіткнень та бойових дій, вимушеними переселенцями в нагоді стане «Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту» : навчально-методичний посібник. – К. : Агенство «Україна». – 2015. – 176 с.
Для практичних психологів та соціальних педагогів необхідно виробити систему індивідуальної та групової роботи з дітьми спрямовану на профілактику та подолання стресових, кризових станів та посттравматичних розладів.
З цією метою з 2016 року обласним центром практичної психології і соціальної роботи започатковано проблемні курси для практичних психологів «Навички кризового консультування та розвиток стресостійкості у школярів».
Під час курсів психологи проходять навчання у тренінговій формі за декількома програмами:
Програмою розвитку навичок психологічного відновлення дитини-школяра, яка складається з семи тренінгових занять.
Адаптованою програмою розвитку навичок психологічного відновлення дитини-школяра. Програма була апробована в Менській загальноосвітній школі імені Т.Г.Шевченка та Деснянській гімназії.
Авторською програмою методиста Центра Лісовецької І.М. «Відродження ресурсів».
В результаті навчання на курсах психологи отримують теоретичні знання та практичні навички надання першої психологічної допомоги; алгоритм консультування дитини, яка перебуває у кризовому стані; особливості спілкування з дітьми у стресовому стані; допомога дітям різних вікових груп після травматичної події.
Для налагодження ефективної консультаційної роботи з дітьми та сім’ями вимушених внутрішніх мігрантів працівники психологічної служби можуть створити консультативній пунк на базі навчального закладу або на рівні району.
Важливими напрямами діяльності працівників психологічної служби в 2016-2017 навчальному році залишаються:
- психологічний супровід вихованців дошкільних навчальних закладів та формування психологічної готовності до навчання в школі" (Антоненко О.М. Формування психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів / О.М. Антоненко – Чернігів: ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 2011. – 54 с.; Антоненко О.М. Організація роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу / О.М. Антоненко – Чернігів: ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 2011. – 54 с.; Збірник матеріалів з досвіду роботи практичних психологів дошкільних навчальних закладів / Упоряд. Антоненко О.М. – Чернігів: ОІППО імені К.Д. Ушинського, 2016. – 58 с.);
­ -забезпечення наступності при переході дитини з дитячого навчального закладу до школи" (Антоненко О.М. Готовність до навчання дітей дошкільного віку. Психологічний супровід / О.М. Антоненко – Чернігів: ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 2016. – 58 с.); 
- відстеження готовності та адаптації учнів 1, 5, 10 класів до навчання в школі" (Лист Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського від 17.04.2014 № 01-11/368 «Про організацію роботи практичних психологів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів щодо готовності та адаптації дітей до навчання в школі»; Лісовецька І.М. Психологічний супровід першокласника в період адаптації до школи. Методичні рекомендації / І.М. Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д. Ушинського, 2014. – 62 с.; "Методи діяльності практичного психолога ЗНЗ щодо адаптації учнів 5 класів до нових умов навчання"/І.В.Грищенко. - Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2015. - 56 с.
- проведення психолого-педагогічних консиліумів (Організація та проведення психолого-педагогічного консиліуму в навчальному закладі. Методичні рекомендації / упоряд. І.М. Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – 30с-
- забезпечення та психологічний супровід підготовки учнів до профільного та професійного самовизначення. Слід приділити увагу різноманітності світу професій, донести до дітей інформацію про те, які професії користуються попитом на сучасному ринку праці та де можна отримати відповідну освіту (Програмно-методичний комплекс забезпечення професійного самовизначення учнів основної в умовах допрофільної підготовки, який містить програму «Людина і світ професій» для учнів 8–9-х кл. (9, 17, 35, 70 год.). Програмно-методичний комплекс схвалений МОН України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (листи ІІТЗО №14.1/12-Г-948, №14.1/12-Г-949, №14.1/12-Г-950 від 23.06.2014; Карась Ю.С. Програма тренінгового курсу з підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів до пошуку роботи «Абетка пошуку роботи»; Програма «Професійне самовизначення» автори: Процько І.С., методист з психологічної служби районного методичного кабінету, Лабузько В.Г., практичний психолог Вертіївського міжшкільного навчально-виробничого комбінату трудової підготовки і професійної орієнтації учнів Ніжинської районної ради);
­ - формування готовності випускників до професійного самовизначення та життєвої самореалізації (Програмно-методичний комплекс забезпечення професійного самовизначення учнів старшої школи в умовах профільного навчання містить навчальні програми «Побудова кар’єри» (9, 17, 35, 70 год.) для учнів 10-11-х кл.). Комплекс схвалений МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (листи ІІТЗО №14.1/12-Г-954, №14.1/12-Г-953, №14.1/12-Г-952, №14.1/12-Г-951 від 23.06.2014);
­ - підвищення самооцінки дітей та рівня їхніх домагань через мотивацію до успіху (Данилко Л.М. Програма мотиваційно-розвивальних занять «Щоб вершини всі здолати, треба себе розвивати»;
- реалізація профілактичних і превентивних програм з формування здорового способу життя і свідомого ставлення до власного здоров’я. У проведенні протинаркотичної профілактичної роботи допоможе «Комплексна програма з профілактики наркотичних та алкогольних проблем, зорієнтована на учнів 1-11 класів, їх батьків та персонал загальноосвітніх закладів I – III ступенів навчання: Загальний виклад програми профілактичних дій». / Вієвський А. М., Лепеха К. І., Балакірєва О.М., Дивак В.В., Дмитришина Н.А., Жданова М.П., Олійник І.М., Панок В.Г., Сидяк С.В. – К., 2014. ‒ 38 с. Профілактична Програма Міністерства освіти і науки України «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» (для учнів 5‒11 класів). Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Відверта розмова» для учнів 7‒9‒х класів та їхніх батьків. Українсько-німецький соціальний проект «Fair Play – Чесна Гра» допоможе в формуванні відповідальної поведінки та профілактики соціально-небезпечних захворювань, зокрема, туберкульозу та ВІЛ-СНІ
- статеве виховання учнівської молоді (Програма Міністерства освіти і науки України «Дорослішай на здоров’я!», впровадження профілактичних ігор «Володар кілець», «Крок за кроком», «Фото-фішка» спрямованих на формування засад здорового способу життя учнів 5-11 кл);
профілактика девіантної поведінки, насилля та конфліктів у навчальному закладі (Щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей від 28.10.141/9-557 [методичні рекомендації]: лист Міністерства освіти і науки України; Третиннікова Л.А. Організаційні засади діяльності працівників психологічної служби з дітьми з девіантною поведінкою // Педагогічні обрії. – 2014. – № 2; Третиннікова Л.А. Програма тренінгу «Організація профілактичної роботи соціального педагога з дітьми з девіантною поведінкою та дітьми, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах» // Соціальний педагог. – 2014. ‒ №7; Третиннікова Л.А. Програма тренінгу для вчителів особливості роботи з дітьми з девіантною поведінкою «Ми хочемо, щоб нас любили!». / Соціальний педагог. – 2015. ‒ № 9. – С.13-26.);
рофілактика насилля та конфліктів у навчальному закладі (Навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі»; Забаровська С.М. Психологічна діагностика  індивідуально-психологічних особливостей особистості вчителя та міжособистісних стосунків у педагогічному колективі / С.М. Забаровська. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – 94 с.; Забаровська С.М., Поклад С.В. Емоційний інтелект педагога як умова подолання негативних психічних станів // Педагогічні обрії. – 2014. – №2.);
- профілактика торгівлі людьми (виховна програма з протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для учнів 7-11 класів та студентів ПТНЗ);
- проведення корекційно-розвивальної роботи з дітьми схильними до девіантної поведінки (Корекційно-розвивальна робота з дітьми з девіантною поведінкою (з досвіду роботи практичних психологів і соціальних педагогів) / упоряд. Л.А. Третиннікова. ‒ Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2013. – 92 с.; Третиннікова Л.А. Організаційні засади діяльності працівників психологічної служби з дітьми з девіантною поведінкою // Педагогічні обрії. – 2014. – №2; Лісовецька І.М. Програма тренінгу «Шлях до себе» (формування позитивної «Я-концепції» підлітків інтернатних закладів // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. ‒ №4. – С. 60 ‒ 74.; Третиннікова Л.А. Програма тренінгу «Організація профілактичної роботи соціального педагога з дітьми з девіантною поведінкою та дітьми, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах» // Соціальний педагог. – 2014. ‒ №7.);
профілактична робота з учасниками навчально-виховного процесу щодо попередження суїцидальних дій серед учнівської молоді (Лісовецька І.М. Науково-методичні аспекти провадження аксіологічного тренінгу «Шлях до себе» / І.М. Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2012. – 98 с.);
- психолого-педагогічний супровід та соціально-педагогічний патронаж дітей з особливими освітніми потребами (Лісовецька І.М. Робота практичного психолога з молодшими школярами, які мають затримку психічного розвитку / І.М. Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – 60 с.; Лісовецька І.М. Тренінг формування психологічної готовності педагогів до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби // Соціальний педагог. – 2014. ‒ №7.; Збірник корекційно-розвивальних програм щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у спеціальних класах та класах з інклюзивною формою навчання (з досвіду роботи практичних психологів і соціальних педагогів) / упоряд. І.М. Лісовецька. ‒ Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2013. – 90 с.; Система психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах спеціального навчального закладу / упоряд. І.М. Лісовецька. ‒ Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2013. – 87 с.; Чала Т.І., Лісовецька І.М. Як провести психолого-медико-педагогічний консиліум з розвитку дітей з особливими освітніми потребами / Чала Т.І., Лісовецька І.М. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – 10 с.; Лісовецька І.М. Програма розвитку пізнавальних процесів молодших школярів із затримкою психічного розвитку «Крок за кроком» // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2016. – №5 (17). – С. 26-31. (продовження у наступному номері);
- надання індивідуальної психологічної допомоги дорослим та дітям у кризовому стані та при переживанні втрати (Лісовецька І.М. Психологічна допомога дорослим і дітям у кризовому стані: теоретичний та практичний аспекти / І.М.Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2015. – 60 с.; Лісовецька І.М. Діти вимушених переселенців. Тренінгове заняття для педагогів // Соціальний педагог. – 2016. – №2 (110). – С. 6-14.; Забаровська С.М. Буклет «Консультування клієнта в горі» (Чернігів, 2015); Лісовецька І.М. Буклет «Техніки екстреної психологічної допомоги» (Чернігів, 2015);
здійснення соціально-педагогічного захисту дітей, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах (Третиннікова Л.А. Методичне забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в закладах освіти інтернатного типу / Л.А. Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2013. – 48 с.; Третиннікова Л.А. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (захист майнових та житлових прав) // Соціальний педагог. – 2014. ‒ №7.).
Розв’язанню ряду соціально-педагогічних проблем в учнівському середовищі сприяє «година психолога» та факультативні курси, які орієнтовані на підсилення психологічної складової у вихованні дітей та учнівської молоді.
Проводячи корекційно-розвивальну роботу практичні психологи в своїй діяльності використовують програми, які пройшли експертну оцінку обласного центру практичної психології і соціальної роботи, Науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи або рекомендовані Міністерством освіти і науки України.
Усі вище зазначені методичні матеріали, а також презентації та відеозаписи вебінарів, які допоможуть в організації роботи практичного психолога і соціального педагога можна скачати з блогу Чернігівського обласного центру практичної психології і соціальної роботи http://ocppsr.blogspot.com/

понеділок, 6 червня 2016 р.

Підготовка педагогів-тренерів за модулем «Я – моє здоров’я – моє життя»З 30 травня по 03 червня 2016 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського відбулося навчання педагогів-тренерів за модулем «Я – моє здоров’я – моє життя» Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». Метою курсів є навчання учителів, психологів і соціальних педагогів щодо проведення соціально-просвітницьких тренінгів серед учнів 5-6 класів з питання започаткування в ранньому підлітковому віці моделей поведінки, що сприяють здоров’ю та запобігають ризику.

Директор Центру                                                                                              Чала Т.І.


Методист                                                                                                           Лісовецька І.М.26 травня 2016 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, в рамках курсів підвищення кваліфікації практичних психологів загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів, проведено тренінг «Психологічна підтримка осіб, постраждалих від торгівлі людьми». Учасники тренінгу ознайомилися з нормативно-правовою базою, Національним механізмом взаємодії суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми, набували навичок ідентифікації факту торгівлі людьми та психологічної підтримки постраждалих.

Директор Центру                                                                                                    Чала Т.І.

Методист                                                                                                                 Шутюк Н.В.