четвер, 30 березня 2017 р.

Семінар для практичних психологів дошкільних навчальних закладів з проблеми «Впровадження екопсихологічних технологій у корекційно-розвивальну роботу практичних психологів дошкільних навчальних закладів»

29 березня 2017 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського обласним центром практичної психології і соціальної роботи проведено семінар для практичних психологів дошкільних навчальних закладів з проблеми «Впровадження екопсихологічних технологій у корекційно-розвивальну роботу практичних психологів дошкільних навчальних закладів».
         Семінар відкрила Ірина Василівна Лисенко, проректор Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, з висвітлення ролі психологічного супроводу навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів. Деякі питання дошкільної освіти Чернігівської області      окреслила  головний спеціаліст відділу дошкільної, позашкільної та виховної роботи Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Оксана Миколаївна Олійник. З питанням «Формування екологічної свідомості українців у контексті європейської інтеграції» виступила  Шлімакова І.І., завкафедрою екологічної психології та психічного здоров’я Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. 
Жеребцова Надія Миколаївна, методист відділу дошкільної освіти та початкового навчання, розкрила основні принципи взаємодії практичних психологів та вихователів щодо екологічного виховання дітей дошкільного віку. Особливості впровадження екопсихологічних технологій у корекційно-розвивальну роботу практичних психологів висвітлила Антоненко Олена Михайлівна, методист обласного центру практичної психології і соціальної роботи. Робота семінару завершилась презентацією та опрацюванням  системи корекційно-розвивальних занять для дітей дошкільного віку «Я і Світ» (Антоненко О.М.)
         Учасники семінару отримали методичні матеріали щодо впровадження екопсихологічних технологій на електронних носіях, відповіді на поставлені запитання та перелік літературних джерел щодо окресленої тематики.

середа, 22 березня 2017 р.

16 березня методист ОЦППСР Антоненко Олена Михайлівна  взяла участь у обласному семінарі для спеціалістів, методистів із питань дошкільної освіти відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, органів місцевого самоврядування з теми: «Формування основ соціальної компетентності дітей дошкільного віку як складової загальнолюдської культури». Мета семінару: удосконаленням змісту методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільних навчальних закладах області щодо соціальної вихованості дитини дошкільного віку як складової її життєвої компетентності. В рамках означеної теми, методистом було висвітлено питання «Попередження та профілактика психоемоційної напруги у дітей дошкільного віку». Матеріал підготовлено у формі просвітницького семінару для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів та розрахований на ті днз, де відсутні посади практичних психологів (презентація семінару додається). 
Тематика розкрита в таких напрямках:
- Підвищення психологічної грамотності педагогів, формування вміння адекватно оцінювати як власні стани, так і емоційні реакції дитини, контролювати психофізичний стан, запобігати неконструктивним формам виходу з кризового стану у дітей.
- Засвоєння навичок попередження та профілактики психоемоційної напруги у дітей дошкільного віку  та ефективної взаємодії педагогів з членами сімей.
- Зміцнення у дитини почуття безпеки, включення в повсякденне життя, соціум, побудова життєвих планів та сценаріїв, формування у дитини позитивного мислення.
- Розкрити напрями психологічного супроводу дитини в умовах суспільної нестабільності та запропонувати практичним психологам, вихователям дошкільних закладів, батькам ефективні методи і прийоми профілактики та корекції психоемоційного напруження у дітей.

вівторок, 14 березня 2017 р.

14 березня 2017 року відбувся установчий семінар для шкільних координаторів Всеукраїнського проекту «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу». Під час семінару були обговорені наступні питання: мета, основні завдання, стратегія і концепція Всеукраїнського проекту, планування подальшої роботи у проекті. У ході семінару учасники поділилися своїм позитивним досвідом згуртованості суб’єктів освітнього процесу.
Участь у семінарі взяли 10 осіб з Прилуцького, Корюківського, Коропського,  Ріпкинського районів та м. Прилук, які пройшли за результатами конкурсного відбору у Всеукраїнський проект. Усі учасники семінару отримали сертифікати.

Методист Центру                                                                          Бубра Ю.В.
 З 27 лютого по 3 березня 2017 на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського проведено тижневі курси для практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів з впровадження профілактичної програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».
Метою програми є попередження торгівлі людьми через формування обізнаної, впевненої, відповідальної та соціально активної особистості. Програма має гриф Міністерства освіти і науки України та схвалена до впровадження в освітніх закладах.
Програма «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» розрахована на учнів 7-11 класів та складається із 4-х блоків, які відповідають базовим компонентам розвитку та становлення особистості:
­         «Ставлення до себе» (особистісне самовизначення). Визначення та усвідомлення дитиною власних особистісних якостей, емоційного світу, самооцінка потреб, визначення власної позиції в системі життєвих цінностей;
­         «Ставлення до інших» (самовизначення у сфері комунікації). Формування у школярів вмінь толерантного ставлення до інших людей на засадах поваги до їхніх прав та свобод;
­         «Ставлення до діяльності» (поведінкове та професійне самовизначення). Підготовка особистості до свідомого вибору професії та безпечного життєвого шляху, до активної діяльності в різних сферах;
­                     «Ставлення до навколишнього світу» (суспільне самовизначення). Усвідомлення культурного різноманіття у світі, його багатогранності, розуміння себе як громадянина суспільства, члена міжнародної спільноти.
Для кожного класу розроблено тематичні виховні години, розраховані на 16–19 годин упродовж навчального року.
Однак варіативність програми дозволяє обрати оптимальну кількість годин для кожного класу, враховуючи потреби учнівської молоді, рівень її розвитку та соціального досвіду.
Структура програми передбачає можливість її реалізації за межами загальноосвітнього навчального закладу: у позашкільному навчальному закладі, закладах оздоровлення та відпочинку.
Також курсанти ознайомилися з програмою та змістом тренінгових занять для батьків «Творимо разом світ, безпечний для дитини», що є доповненням до профілактичних занять програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для учнів 7-11 класів та дозволяє здійснювати комплексну профілактику торгівлі людьми.
Відпрацювали навички впровадження ігор «Рожеві окуляри», «Галопом по Європах», які також є дієвим інструментом у проведенні профілактичних заходів з попередження торгівлі людьми.
Навчання пройшло 19 практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, навчально-виховних комбінатів, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.


Третиннікова Л.А., методист обласного центру практичної психології і соціальної роботи 

понеділок, 13 березня 2017 р.

Психологічний супровід дітей учасників АТО, переселенців, волонтерів

10 березня, у рамках проекту «Точка опори 2», на базі громадської організації «Центр психолого-соціальної допомоги «Ресурс»,  методистом обласного центру практичної психології і соціальної роботи Лісовецькою І. та практичним психологом Чернігівської вечірньої школи Ющенко Н. проведено заняття для дітей учасників АТО, переселенців, волонтерів за тренінговою програмою «Шлях до успіху», яке присвячено темі «Дружба». Протягом тренінгу учасники висловлювали свої думки щодо визначення поняття «дружба», чим цінна дружба, хто такий «друг», чому потрібні людині друзі, яким повинен бути справжній друг, що вони самі можуть зробити  для свого друга. 
За допомогою арт-терапевтичної вправи діти малювали дружбу так, як вони її уявляють, використовуючи відповідні фарби. Наприкінці заняття діти говорити позитивне про кожного  учасника тренінгу, продовжуючи фразу «Я дякую тобі за ...».
Заняття пройшло у доброзичливій атмосфері, що сприяло згуртованості, формуванню адекватної самооцінки, стабілізації емоційного стану учасників тренінгу.

Методист Центру,
керівник проекту «Точка опори 2»                                   Ірина Лісовецька

Група підтримки для родин учасників АТО

2 березня, у рамках проекту "Точка опори 2", на базі громадської організації "Центр психолого-соціальної допомоги "Ресурс" методистом обласного центру практичної психології і соціальної роботи Лісовецькою І. та психологом Глушко І. проведено заняття групи підтримки для родин учасників АТО на тему: "Посттравматичний стресовий розлад - симптоми та основи самодопомоги".
Протягом заняття була створена атмосфера довіри і розуміння, тому учасники змогли обговорити власні і сімейні проблеми; набули базових навичок здійснення самоаналізу та усвідомлення власного психологічного стану, пошуку внутрішніх резервів для вирішення проблем; усвідомили необхідність звернення по допомогу до спеціалістів у випадку проявів стресових станів та ускладнених сімейних стосунків; ознайомились з методами та прийомами самодопомоги в стресовому стані;  отримали підтримку групи.

Методист Центру,
керівник проекту "Точка опори 2"                                           І. Лісовецька